BSOD when running

[EN]
Hi,
A moment ago I installed updates from the My OSMC. After installation, startup shows a BSOD. I tried to solve the problem by uninstalling the package rbp2-mediacenter-osmc and rbp2-device-osmc. Of course, the system could not start because again I installed the package. Unfortunately, the problem persists.
Logs: http://paste.osmc.io/dimerekote

[PL]
Cześć,
Przed chwilą zainstalowałem aktualizacje z poziomu aplikacji My OSMC. Po instalacji przy uruchamianiu pokazuje się BSOD. Próbowałem rozwiązać problem odinstalowując paczki rbp2-mediacenter-osmc i rbp2-device-osmc. Oczywiście system nie mógł wystartować, dlatego ponownie zainstalowałem te paczki. Niestety problem nie ustąpił.
Logi: http://paste.osmc.io/dimerekote

Can you please do a grab-logs -A to give us more relevant info?

grab-logs -A :wink:

 1. When was the last time you update?
 2. Which Skin are you using?

SSH into your OSMC and:

 1. Provide logs as mcobit already indicated by grab-logs -A (capital A)

 2. Assuming you are not using osmc skin do:

sudo systemctl stop mediacenter
nano .kodi/userdata/guisettings.xml
search for the line starting <skin> and change it to <skin default="true">skin.osmc</skin>
Save the file when exiting with CTRL-X
sudo systemctl start mediacenter

 1. If step is not working or you already use osmc skin than try:

sudo systemctl stop mediacenter
mv .kodi/userdata/guisettings.xml .kodi/userdata/guisettings.xml.backup
sudo systemctl start mediacenter

 1. [EN] Not counting yesterday’s update I updated about a week ago.
  [PL] Nie licząc wczorajszej aktualizacji to ostatnio aktualizowałem około tydzień temu.
 2. Xperience1080
 1. http://paste.osmc.io/ehihosimuv
 2. [EN] Media Center running, the interface of the skin is rebuilt. After a moment, he flashed a BSOD, but still the interface OSMC again successfully launched. For sure I made the command reboot and there are no problems. I changed skin again this Xperience1080, I made a reboot command, and then displays the BSOD. I made steps to restore the default skin. I uninstalled the skin Xperience1080 and tried to install it again. Unfortunately, they can not be met according to xbmc.gui version 5.9.0. So far, I used the default skin, because you can see that the problem affected skin.
  [PL] Media Center uruchomione, interfejs skóry się przebudował. Po chwili wyświetlił się BSOD, ale mimo to interfejs OSMC się ponownie poprawnie uruchomił. Dla pewności wykonałem polecenie reboot i nie ma żadnych problemów. Zmieniłem skórę ponownie na tą Xperience1080, wykonałem polecenie reboot i ponownie wyświetla się BSOD. Wykonałem czynności przywracające domyślną skórę. Odinstalowałem skórę Xperience1080 i próbowałem zainstalować ją ponownie. Niestety nie mogą zostać spełnione zależności do xbmc.gui w wersji 5.9.0. Jak na razie będę korzystał z domyślnej skóry, bo widać, że problem dotyczył skóry.

[EN] Problem solved. Thanks for the help.
[PL] Problem rozwiązany. Dzięki za pomoc.

Xpierence1080 has problems with the current OSMC version a quick search in the forum would have help you on that
https://discourse.osmc.tv/search?q=Xperience1080

Good that you are up and running again.

As xperience1080 doesn’t support mouse/touch input try disabling that under Settings -> System -> Input Devices. Then install latest version of OSMC and Xpierence1080 and it should work.